Disclaimer

Privacy verklaring

isource respecteert uw privacy. Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens blijven daarom vertrouwelijk. De gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen isource. Verzamelde gegevens zullen nooit worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Ook worden uw gegevens niet verstrekt of openbaar gemaakt aan andere partijen dan isource. Door u verstrekte informatie zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

We gebruiken uw IP-adres voor bezoekersherkenning en voor administratieve doeleinden van de website. Uw e-mail adres en/of IP-adres zullen nooit aan derden worden verstrekt, uitgezonderd wanneer isource hiertoe bevel ontvangt van bevoegde autoriteiten.

Deze website van isource maakt gebruik van Google Analytics. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van cookies en andere technieken om bij te houden hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken. De informatie welke op deze manier wordt verkregen, met inbegrip van uw IP-adres, wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te kunnen houden hou de website wordt gebruikt, om hierover rapportages te kunnen verstrekken etc. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, wanneer Google hiertoe wettelijk verplicht of voor zover de ‘derden’ deze informatie namens Google verwerken. isource heeft hier geen enkele invloed op.

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Deze website bevat links naar andere websites en websites van (business) partners. isource is niet aansprakelijk voor en kan geen aansprakelijkheid accepteren met betrekking tot de inhoud van deze websites of de privacy praktijken van deze websites.

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over deze website, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u elders op deze website.

Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. isource is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door isource gecreëerde website. isource wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. isource geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door isource uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van isource zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. isource is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. isource aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. isource is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Organisatie

isource B.V.
Schipholweg 103
2316 XC Leiden

T +31 (0)71 – 523 01 14
E info@isource.nl
I www.isource.nl

Kamer van Koophandel Leiden: 28073708

Contactformulier