á

Nieuwe privacywetgeving AVG

nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming

In 11 stappen voorbereid op Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe privacywetgeving  Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat verandert er? Mensen van wie gegevens Lees meer overNieuwe privacywetgeving AVG[…]

Contactformulier