Usability en Conversie

Misschien wel de belangrijkste factoren voor uw website zijn de gebruiksvriendelijkheid ervan voor uw bezoeker en conversie. Maak van bezoekers klanten door te zorgen voor een goed converterende website. Gebruiksvriendelijkheid is hierbij een randvoorwaarde. Om in staat te zijn goed te kunnen meten wat het effect is van de maatregelen en op welke terreinen de meeste winst te behalen valt is het van groot belang dat uw web analytics zaken goed voor elkaar zijn. Daarnaast is deze online marketing dienst sterk gerelateerd aan e-commerce.

 Optimalisatie van conversie en gebruiksvriendelijkheid

 

Optimalisatie van conversie en gebruiksvriendelijkheid

In principe komt dit neer op: meer omzet halen uit hetzelfde aantal bezoekers. Door te zorgen dat uiteindelijk meer bezoekers klanten worden, kunt u hierdoor de directe kosten per klant (conversie) verlagen. De aanpak van deze optimalisatie kan per situatie verschillen, maar in de meeste gevallen wordt de volgende procedure gevolgd:

 

Optimaliseer uw conversie door multivariabele testen en a/b testen

 

Nulmeting

Om aan het einde van het optimalisatietraject de resultaten te kunnen meten moet eerst een nulmeting worden gedaan. Daarbij worden de huidige bezoekersaantallen, bronnen en conversies beknopt in beeld gebracht. Zo ontstaat een goed beeld van de huidige situatie.

 

Basisoptimalisatie

Het is goed mogelijk dat de iSource consultant al meteen een aantal 'Quick Wins' signaleert. Omdat de conversie optimalisatie een zeer tijdsintensief en langdurig proces is (er is vrij veel data nodig voordat een goede conclusie kan worden getrokken), kan worden besloten deze maatregelen eerst door te voeren. Na verloop van tijd kan vervolgens worden gekeken naar het resultaat. Aansluitend wordt de vervolgstap gezet.

 

A/B Testing

Op het gebied van conversie optimalisatie doen zich twee gangbare termen voor: A/B testing en Multi Variabele testing. Beide vormen van testen kunnen vanuit de Google Website Optimizer aangestuurd worden, een zeer geschikte tool welke geïntegreerd is met Google Analytics. A/B testing wordt met name in de beginfase gebruikt. Hierbij worden twee verschillende landingspagina's ingesteld en getoond. De meest effectieve wordt uiteindelijk ingezet. Dit proces kan verschillende malen herhaald worden totdat de verschillen relatief klein worden. Dan wordt het tijd voor Multi Variabele testing voor de finetuning!

 

Multi Variabele Testing

Bij Multi Variabele Testing worden, in tegenstelling tot A/B testing, geen volledig alternatieve pagina's gestest, maar worden elementen aangepast. Zo kan er getest worden met verschillende prijsaanduidingen, verschillende bestelbuttons etc.  Ook bij Multi Variabele Testing wordt de best presterende variant na verloop van tij het vaakst vertoond.

 

Herhaling

Voor beide vormen van testen geldt dat er lang nieuwe varianten getest kunnen worden. U zult echter na verloop van tijd merken dat de verschillen in prestatie steeds kleiner worden. Op een gegeven moment bereikt u het punt dat het niet meer rendabel is om verdere alternatieven te testen. Wanneer u dit moment bereikt hangt af van hoeveel tijd u er aan besteed, hoe groot het effect is en hoeveel omzet u online maakt.

 

Voor gevorderden?

Conversieoptimalisatie valt in de categorie optimalisatie voor gevorderden. Wanneer u in eigen beheer uw conversie wilt verbeteren, zult u moeten beschikken over de nodige technische kennis. U dient zelf in staat te zijn afzonderlijke webpagina's aan te maken en variabele elementen in te richten. Omdat Conversieoptimalisatie een bijzonder sterk online marketing middel is, is het zeker de moeite waar hier aandacht aan te besteden. Neem hierin ook zeker de gecombineerde knowhow van iSource mee. Onze technici zijn in staat de variaties op uw website te maken, wat uitstekend te combineren is met de marketing kennis van onze consultants.

Neem nu contact op voor meer informatie! 

 

 

Wat levert conversie optimalisatie op?

Stel u eens voor. Per maand heeft u 10.000 bezoekers, welke u aan marketinginspanningen €5.000 kosten. Deze bezoekers plaatsen bijvoorbeeld gemiddeld 100 orders. Dit betekent dat u (100 orders op 10.000 bezoekers) een conversiepercentage heeft van 1%. Eén order kost u dan €50,00 aan marketinginspanningen.


Met de e-commerce oplossingen van iSource stellen we alles in het werk om uw website zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten. Dit resulteert in hogere conversie. Laten we uitgaan van de situatie dat uw conversie niet 1% is, maar na de optimalisatie 2% bedraagt. Die zelfde 10.000 bezoekers zijn nu goed voor 200 orders. Bovendien kost een order u dan nog maar €25,00.


Hoe effectief de e-commerce dienstverlening voor u zal zijn, is natuurlijk vooraf moeilijk te zeggen. Het hangt onder andere af van uw huidige situatie, de snelheid waarmee wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en de ‘massa’ die u qua
bezoekersaantallen heeft.


Neem gerust contact met ons op, of vraag meteen een offerte aan. We gaan dan in nauw overleg met u kijken naar de mogelijkheden. 

 

 

kantoor iSource

Terug naar boven
iSource.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.      Deze melding verbergen Deze melding verbergen